Úvod – Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Koučování, nenásilná komunikace, dosahování cílů, osobní rozvoj, vnitřní stabilita
Pírko s textem
Cesta lesem
„Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.“
Konfucius

Dosahování cílů – Osobní rozvoj – Životní změny


Koučink - společně na životní cestě


Člověk již od pradávna hledal cesty k lepšímu a šťastnějšímu životu. A také od pradávna vyhledával ty, kteří mu měli ukázat tu „správnou“ cestu, poradit, případně zařídit, aby se události „samy“ obrátily příznivým směrem.

Ovšem již od pradávna existovali i lidé, kteří věděli, že cestu ke štěstí a spokojenosti musí hledat především sami v sobě. A na této cestě jsou nejlepšími ukazateli směru víra v sebe sama, trpělivost a vytrvalost.

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je vytrvat a udržet směr své životní cesty, když nastanou komplikace a neočekávané překážky.

Každý z nás může žít naplněný život, dosahovat svých cílů a prožívat s druhými lidmi vztahy založené na respektu a porozumění.

Koučink mě naučil, jak posílit svou vnitřní stabilitu a lépe porozumět sama sobě a jak důležité je udržet si nadhled ve všech situacích a dokázat hledat nová řešení, i když máte pocit, že nejde jít dál.

Nenásilná komunikace mě umožnila lépe pochopit emoce své i druhých lidí a zlepšit tak vzájemné vztahy.

A to vše chci předat i Vám.

Pokud se stanu Vaším koučem, budu Vás provázet na cestě za poznáním sebe sama, Vašich možností a limitů, na cestě objevování nových výzev i perspektiv, Vašich šancí i jejich naplňování.

Budu Vám průvodcem na Vaší cestě osobního rozvoje, při překonávání překážek i při dosahování Vašich cílů.


„Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.“ Konfucius
A právě teď je ta správná chvíle …
Rozcestník
Otestujte se, zda je pro Vás koučování to pravé!
Copyright: Mgr. Alena Ptáčková, 2016