Dosažení vnitřní stability - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Životní koučink, vnitřní stabilita, sebejistota
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Jak dosáhnout vnitřní stability

Každý z nás se v životě někdy dostaneme do situace, kdy nevíme, jak se rozhodnout, jak dále postupovat. Pochybujeme, máme obavy, nevěříme si. Čím je to dáno? Nejčastější příčinou těchto pocitů je nedostatek sebejistoty.

Podívejte se na malé dítě, když se učí chodit. Počáteční nezdary ho vůbec neodradí od toho, aby dále pokračovalo ve svých pokusech. V průběhu života se však mnohdy setkáváme s různou kritikou a pochybováním o našich schopnostech. A to často zásadním způsobem ovlivní naše sebeuvědomění, naši sebejistotu.

Sebeuvědomění znamená uvědomit si sebe sama, své přednosti a nedostatky i své schopnosti, a přijmout je jako součást své osobnosti.
Sebejistota představuje jistotu, že se mohu spolehnout na sebe sama, na svůj vnitřní potenciál a vím, že jdu po své životní cestě tak, jak to odpovídá mé jedinečnosti.

Zkuste se někdy na sebe podívat do zrcadla. Zhluboka se nadechněte a vydechněte a potom se zamyslete nad tím, co na sobě obdivujete, čím jste jedineční (vzhled, vlastnosti). Můžete si to i zapsat. A usmějte se na sebe. Z počátku to asi půjde ztěžka. Nejsme zvyklí sami sebe chválit. Ale uvidíte, jak se budete cítit lépe a den bude hned příjemnější.

Tak jako strom má své kořeny, které mu umožňují čelit nepřízni prostředí, tak i každý z nás máme své „kořeny“ – své zdroje stability. Čím hlubší a pevnější má strom kořeny, tím je stabilnější. Čím pružnější a ohebnější má strom kmen a větve, tím lépe se může přizpůsobit změně prostředí. Podobně to platí i pro člověka. Čím větší je jeho vnitřní stabilita a pružnost při rozhodování, tím lépe může čelit životním zvratům.

Zaměřme se nyní na zdroje stability každého z nás – na naše osobní kořeny.
Zdroje stability si můžeme rozdělit na vnější a vnitřní.

Vnější zdroje stability jsou například širší rodina, partnerské a přátelské vztahy, zdraví, zaměstnání, bydlení, finanční prostředky. Jsou pro náš život velmi důležité. Když se však nad nimi zamyslíme, uvědomíme si, že se mohou okolnostmi změnit. Můžeme onemocnět, ztratit zaměstnání, naši nejbližší mohou nečekaně zemřít.

Vnitřní zdroje stability máme každý z nás v sobě. Jsou součástí naší osobnosti. Pojďme je společně objevovat. Všechno si můžete průběžně zapisovat.

Nejprve se zamyslete nad tím, co jste uměli a dokázali jako děti. Pokud jste něco dokázali jako malé děti, máte tyto vlastnosti a schopnosti stále v sobě. Jen jste na to pravděpodobně v průběhu svého života zapomněli.

Poté se zamyslete nad tím, co jste ve svém dosavadním životě dokázali a jaké vlastnosti a schopnosti jste k tomu potřebovali. Pokud jste v životě něco dokázali, jste schopni to s největší pravděpodobností dokázat znovu. Své vlastnosti a schopnosti jste v průběhu svého života nemohli ztratit.

Nakonec se zkuste zamyslet nad tím, čeho si vážíte na druhých lidech. Pokud jste si těchto vlastností a schopností u druhých lidí dokázali všimnout, máte je s největší pravděpodobností v sobě také. Jen se u Vás mohou projevovat jiným způsobem.

A nyní si svoje poznámky přečtěte. Jsou to Vaše vnitřní zdroje – zdroje Vaší vnitřní stability. Ať Vás v životě potká jakákoli situace, na tyto své vlastnosti a schopnosti se můžete spolehnout.

Při objevování svých zdrojů se můžete obrátit na kouče, který Vás podpoří a pomocí cílených otázek Vám umožní se účinněji zamyslet nad Vašimi zdroji stability.
Ze zkušeností svých klientů vím, jak obrovská změna to pro mnohé z nich byla. Jak byli překvapeni, co všechno v životě dokázali, co všechno uměli už jako malé děti a vůbec si neuvědomovali, jak moc je to pro jejich život důležité.

Změňte svůj pohled na sebe a uvidíte, co všechno se ve Vašem životě změní!