Život nás někdy zaskočí - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Koučování, životní koučink, vnitřní stabilita
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Život nás někdy zaskočí

„Myslíš si, že už nemůžeš dál, jsi na konci svých sil, a v tom tě naplní síly nové. A právě to je život.“
Franz Kafka

Někdy se nám zdá, že nás nemůže nic překvapit. A pak nastane nečekaná událost a vše se náhle zásadně změní. „Co teď?“, napadne nás. Typickou otázkou, kterou si v takové chvíli snad každý položí, je: „Proč se to muselo stát zrovna mě?“

Zdena měla v životě štěstí. Aspoň jí to všichni říkali. Žila s manželem a rodinou v domku společně se svojí tchyní, velice činorodou a milou starou paní. Ta mladým hodně pomáhala a přispívala svou vstřícností k harmonické atmosféře. Najednou se začal staré paní zhoršovat zdravotní stav a začala zapomínat. Všichni se utěšovali tím, že to není nic vážného a souvisí to přeci s věkem. Ovšem situace se rychle změnila a u staré paní propukla Alzheimerova choroba. A tak se Zdena rozhodla opustit dosavadní zaměstnání a zůstat se svou tchyní doma. Na malé vesnici vlastně ani nic jiného nezbývalo.

Zdeně se absolutně změnit život. Dříve byla zvyklá být hodně mezi lidmi, což souviselo s její profesí. Nyní trávila většinu dne sama doma jen se svou nemocnou tchyní. Bylo to pro ni velmi náročné a často si kladla otázku, zda to všechno vydrží. Jednoho dne jí kamarádka přinesla časopis, kde byl rozhovor s koučem o osobním rozvoji. To jí zaujalo. Pokud by mohla s někým probrat svou situaci, třeba by se cítila lépe. Neznala však nikoho, kdo by se koučováním zabýval. Byla to šťastná náhoda?! Od manžela se dozvěděla, že dcera jejich rodinných přátel se začala věnovat koučování a mohla by za ní přijet. A tak se spolu sešly.

Zdena seznámila koučku se svou situací, a především se svými pocity a obavami. Společně se potom zamýšlely nad možnostmi, které Zdena reálně má. Zdena si uvědomila, že nemůže zvládat péči o rodinu a domácnost, tak jako dříve, a není to její chyba, a že potřebuje nějaký čas jen pro sebe, aby mohla načerpat síly. Potřebovala se naučit říci si o pomoc ostatním členům rodiny a ujasnila si, které činnosti mohou dělat místo ní.

Zdena byla moc ráda, že mohla své obavy probrat s koučkou a také si uvědomila, jak důležité je pro ni, aby byla v budoucnu schopna se vrátit zpátky do práce. I v jejím věku se jí to určitě podaří. Vždyť nyní obstála v složité situaci a vše dokáže zvládat.

A tak překážkám navzdory, vždy je možné se nadechnout, narovnat a pokračovat na své životní cestě.