Blog – Články - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Koučování, nenásilná komunikace, dosahování cílů, osobní rozvoj, vnitřní
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Koučink – Nenásilná komunikace – Osobní rozvoj


Společně na životní cestě


Nejčastější otázky klientů

V průběhu své koučovací praxe jsem se setkala s nejrůznějšími otázkami svých klientů. Pár z nich, které se nejčastěji opakují, jsem pro Vás shrnula do následujících řádků. vice ...

Když se kouč ptá sám sebe

10 otázek – 10 odpovědí o mě a mém životě vice ...

Co Vás čeká u kouče

Vám všem, kteří zvažujete spolupráci s koučem a zatím nemáte konkrétní představu, co od této spolupráce očekávat, jsou určeny následující řádky. vice ...

Pár slov o koučinku

Kouč není rádcem ani mentorem, je průvodcem klienta na jeho cestě hledání těch nejlepších možných řešení a postupů. Průvodcem, který naslouchá a podporuje. Pozornost je věnována budoucnosti a dalšímu možnému rozvoji klienta (osobnímu nebo profesnímu). Koučink se stal jednou z nejefektivnějších metod v oblasti rozvoje lidských zdrojů. vice ...

„Nenásilná“ komunikace

Podstatou nenásilné komunikace je navázání kontaktu s ostatními lidmi i se sebou samými způsobem, který rozvíjí naši vrozenou schopnost vcítění se. Principy „nenásilné“ komunikace vnáší do vzájemné komunikace úctu a kooperaci a napomáhají řešení konfliktů. vice ...

Jak dosáhnout vnitřní stability

Každý z nás se v životě někdy dostaneme do situace, kdy nevíme, jak se rozhodnout a dále postupovat. Jak můžeme lépe zvládat životní situace a využít své vrozené schopnosti a dovednosti? vice ...

Komunikujeme s respektem

Na své životní cestě potkáváme každý den mnoho lidí. Umění nenásilné komunikace nám umožňuje, aby tato setkání probíhala v duchu vzájemné úcty,
porozumění a respektu.

1. část – Poznáváme sami sebe vice ...
2. část – Navazujeme kontakt s okolím vice ...

Což takhle dát si „STOPku“?

Všichni jste se asi někdy dostali do situace, kdy Vás někdo „vytočil“, cítili jste se pod tlakem nebo jste jen měli obavy z nějakého setkání či jednání. Zkrátka a dobře, začali jste podléhat stresu. Přečtěte si, co Vám pomůže takovou situaci vyřešit: vice ...

Sebekoučink – jak zkvalitnit svůj život

Koučovací přístup v každodenním životě může hodně pomoci při řešení náročných životních situací i v reakci na nečekané skutečnosti. Zkuste koučovat sami sebe s využitím jednoduchých otázek. vice ...

Komunikujeme správně?

Chyby v komunikaci děláme všichni a mnohdy si je ani neuvědomujeme. Empatická komunikace nám umožní přistupovat k sobě navzájem jako rovnocenní partneři, s respektem, bez předsudků a subjektivního hodnocení, s opravdovým zájmem o druhého a o dosažení vzájemné shody. vice ...