„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Koučink – Nenásilná komunikace – Osobní rozvoj


Společně na životní cestě


Nejčastější otázky klientů

V průběhu své koučovací praxe jsem se setkala s nejrůznějšími otázkami svých klientů. Pár z nich, které se nejčastěji opakují, jsem pro Vás shrnula do následujících řádků. vice ...

Když se kouč ptá sám sebe

10 otázek – 10 odpovědí o mě a mém životě vice ...

Co Vás čeká u kouče

Vám všem, kteří zvažujete spolupráci s koučem a zatím nemáte konkrétní představu, co od této spolupráce očekávat, jsou určeny následující řádky. vice ...

Pár slov o koučinku

Kouč není rádcem ani mentorem, je průvodcem klienta na jeho cestě hledání těch nejlepších možných řešení a postupů. Průvodcem, který naslouchá a podporuje. Pozornost je věnována budoucnosti a dalšímu možnému rozvoji klienta (osobnímu nebo profesnímu). Koučink se stal jednou z nejefektivnějších metod v oblasti rozvoje lidských zdrojů. vice ...

„Nenásilná“ komunikace

Podstatou nenásilné komunikace je navázání kontaktu s ostatními lidmi i se sebou samými způsobem, který rozvíjí naši vrozenou schopnost vcítění se. Principy „nenásilné“ komunikace vnáší do vzájemné komunikace úctu a kooperaci a napomáhají řešení konfliktů. vice ...

Jak dosáhnout vnitřní stability

Každý z nás se v životě někdy dostaneme do situace, kdy nevíme, jak se rozhodnout, jak dále postupovat. Čím je to dáno? vice ...

Komunikujeme s respektem

Na své životní cestě potkáváme každý den mnoho lidí. Umění nenásilné komunikace nám umožňuje, aby tato setkání probíhala v duchu vzájemné úcty,
porozumění a respektu.

1. část – Poznáváme sami sebe vice ...
2. část – Navazujeme kontakt s okolím vice ...