„Jestliže znáš hlavní směr cesty, stačí, máš-li dost světla
pro následující krok.“

Rudolf Schmitz

Facilitace – Nenásilná komunikace – Soulad


Poskytované služby:

Facilitace
Komunikace

pro dvojice, skupiny i jednotlivce.


Společně dosáhneme více!


Komunikace – Porozumění – Jednota

Chcete dosáhnout shody v jednání?
Potřebujete si ve skupině vyjasnit společné stanovisko?
Chcete se vyhnout konfliktu a potřebujete si ujasnit své postoje?
Potřebujete zefektivnit vzájemnou komunikaci?
Chcete zlepšit diskusi a rozhodování při jednáních??

„Vždy s klidem“