„Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.“
Konfucius


Je pro Vás koučování to pravé?


1) Chcete se dále rozvíjet?
Ano Ne

2) Řešíte nějakou složitou situaci?
Ano Ne

3) Očekáváte, že Vám někdo poradí?
Ano Ne

4) Jste připraven/a na sobě pracovat?
Ano Ne

5) Chcete aktivně ovlivňovat svůj život?
Ano Ne

6) Jste rozhodnut/a si stanovit plán konkrétních kroků vedoucích ke změně?
Ano Ne

7) Dokážete plán, který jste si sám/sama stanovil/a, dodržovat?
Ano Ne

8) Chcete pravidelně věnovat svůj čas a finanční prostředky na schůzky s koučem?
Ano Ne

9) Víte, co můžete od koučování očekávat?
Ano Ne


Pokud jste odpověděl/a ANO u 7 – 8 odpovědí, koučování je pro Vás vhodné. Pokud máte zájem se mnou spolupracovat, prosím, kontaktujte mě.

Pokud jste odpověděl/a ANO u 5 – 6 odpovědí, využijte možnosti bezplatné ochutnávky koučování v délce 30 minut. V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte.

Pokud jste odpověděl/a ANO u 4 odpovědí a méně, koučování pro Vás není vhodné a nebylo by pro Vás přínosem.


Děkuji Vám za Váš čas.
© Mgr. Alena Ptáčková