Vánoční poselství - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Vánoční poselství Francise Churche

Tento příběh patří neodmyslitelně k vánočním svátkům. I pro mne se stal nedílnou součástí vánoc.

Jednoho dne roku 1897 se malá osmiletá holčička z New Yorku jménem Virginie
O´Hanlonová rozhodla, že zjistí, kdo doopravdy nosí na vánoce dárky. A napsala do deníku The Sun:

„Je mi osm let. Někteří z mých přátel říkají, že žádný Santa Claus neexistuje. Táta tvrdí, že Sun vždycky píše pravdu. Řekněte mi tedy, prosím: Chodí Santa Claus?“

Šéfredaktorem deníku The Sun byl v té době Francis P. Church – zkušený novinář, syn baptistického kazatele, absolvent Kolumbijské univerzity a frontový dopisovatel The New York Times za války Severu proti Jihu. Rozhodl se, že nezklame důvěru malé holčičky a tak jí napsal osobní dopis. Jeho odpověď společně se zvídavou dětskou otázkou vyšla následující den na titulní straně deníku:

„Milá Virginie,
Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že nemůže existovat nic, co nemohou postihnout svým malým rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží dospělému nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje, abychom postihli a pochopili celou pravdu.

Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše existuje, může náš život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez Santa Clause! To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani poezii – nic z toho, co činí život snesitelným. Zůstal by jen třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, které prozařuje svět, by muselo uhasnout.

Santa Claus existuje, protože jinak bys nemohla věřit ani svým pohádkám. Jistě, mohla bys požádat tatínka, aby na Štědrý den vyslal lidi, kteří by Santa Clause chytili. Ale žádný z nich by ho nespatřil. Co by to dokázalo? Žádný člověk ho nemůže uvidět jen tak. To ale vůbec nic nedokazuje. Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zrakům. Například víly, které tančí v měsíčním svitu na paloučku. A přesto existují.

Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš celé. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný svět je zahalen závojem, který nedokáže protrhnout žádné násilí. Poodhrnout ten závoj může pouze víra a poezie a láska. Potom najednou spatříme všechnu krásu a nádheru za ním.

Asi se zeptáš, jestli je to pravda. Ano, Virginie, je, a nic na tomto světě není pravdivější a trvalejší. Santa Claus žije, a bude žít věčně. Ještě tu bude za desetkrát deset tisíc let, aby potěšil děti, jako jsi Ty a naplnil radostí každé otevřené srdce.
Veselé Vánoce, Virginie, Ti přeje
Tvůj Francis Church“

Odpověď sklidila u čtenářů obrovský úspěch. Každý rok před vánoci proto The Sun uveřejňoval na titulní stránce oba texty - dětskou otázku i moudrou a nadčasovou odpověď šéfredaktora. Vznikla tak tradice, která pokračovala i po roce 1906, kdy Francis P. Church zemřel.

Po zániku deníku The Sun v roce 1950 převzaly štafetu mnohé noviny a časopisy po celém světě. Poetika dávného textu tak v předvánočním čase stále okouzluje čtenáře celého světa. V roce 1999 tuto štafetu převzaly na několik let i Lidové noviny, kde býval každoročně otištěn v posledním předvánočním vydání.

A co se stalo s malou zvídavou holčičkou? Stala se z ní učitelka a ředitelka školy. Virginie O´Hanlonové zemřela v roce 1971.

Ať poetický příběh dětské důvěry a zvídavosti prozáří i Vaše vánoční svátky a jeho poselství lásky ať Vás provází na Vaší životní cestě po celý rok 2017!