Další služby – Lektorská činnost - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Komunikace, osobní rozvoj, koučink
Pírko s textem

Cesta krajinou
„Jestliže znáš hlavní směr cesty, stačí, máš-li dost světla
pro následující krok.“

Rudolf Schmitz

Komunikace – Stabilita – Osobní rozvoj


Poskytované služby:

Lektorská činnost

kurzy a workshopy v oblasti komunikace a osobního rozvoje„Jak „zkrotit“ své emoce“

Pochopení sebe sama je klíčem k lepšímu porozumění druhým. Pokud pochopíte své emoce a jejich příčiny, dokážete lépe chápat druhé a snáze se s nimi domluvíte. Vaše komunikace bude založena na vzájemném respektu a porozumění.

„Jak se domluvit aneb příběhy ze života“

Konflikty jsou nepříjemnou součástí života, které se však lze vyhnout. Jak? Skutečným nasloucháním tomu, co nám v té chvíli říká ten druhý. Pokud dokážeme vnímat to, co nám ten druhý říká, aniž bychom jeho slova hodnotili, udělali jsem první – zásadní krok.

„Objevte svůj osobní poklad“

Ve svém životě čelíme různým překážkám a výzvám. V takových situacích je důležité dokázat naplno využít své vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Prvním krokem k tomu je uvědomění si své jedinečnosti – svých vnitřních zdrojů (kořenů své vnitřní stability).


Společně dosáhneme více!

Kurzy i workshopy probíhají v malé skupince (max. do 10 osob), aby mohl být zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi.