Další služby – Lektorská činnost - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Komunikace, osobní rozvoj, koučink
Pírko s textem

Cesta krajinou
„Jestliže znáš hlavní směr cesty, stačí, máš-li dost světla
pro následující krok.“

Rudolf Schmitz

Komunikace – Stabilita – Osobní rozvoj


Poskytované služby:

Lektorská činnost

kurzy a workshopy v oblasti komunikace a osobního rozvoje„Jak „zkrotit“ své emoce“

Pochopení sebe sama je klíčem k lepšímu porozumění druhým. Pokud pochopíte své emoce a jejich příčiny, dokážete lépe chápat druhé a snáze se s nimi domluvíte. Vaše komunikace bude založena na vzájemném respektu a porozumění.


„Jak se domluvit aneb příběhy ze života“

Konflikty jsou nepříjemnou součástí života, které se však lze vyhnout. Jak? Skutečným nasloucháním tomu, co nám v té chvíli říká ten druhý. Pokud dokážeme vnímat to, co nám ten druhý říká, aniž bychom jeho slova hodnotili, udělali jsme první – zásadní krok.


„Objevte svůj osobní poklad“

Ve svém životě čelíme různým překážkám a výzvám. V takových situacích je důležité dokázat naplno využít své vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Prvním krokem k tomu je uvědomění si své jedinečnosti – svých vnitřních zdrojů (kořenů své vnitřní stability).


„Cesta ke zvýšení potenciálu“

Svoje přirozené schopnosti a dovednosti rozvíjíme v průběhu celého života. A celý život se stále něčemu učíme. Jak spojit svoje (osobní, profesní) aktivity s procesem učení se tak, abychom rozvíjeli svůj potenciál, zlepšovali svůj výkon a zároveň dosahovali uspokojení? Je to jednodušší, než si myslíte.


„Projekt jménem život“

V průběhu života máme různé plány, vize i cíle. Některé se podaří uskutečnit snadněji, jiné jako by nám stále unikaly. I když se věnujeme čemukoli, všichni jsme manažery jednoho unikátního projektu. Tímto projektem je náš vlastní život. Staňte se manažerem svého života a realizujte své sny!


„Nastartujte svůj rozvoj“

Mastermindová skupina, ve které má každý z účastníků příležitost představit svou situaci, získat zpětnou vazbu k dosavadním krokům a současně další podněty k jejímu řešení. Díky vzájemnému sdílení a podpoře jsou účastníci motivováni k aktivnímu přístupu a dosažení cíle.


„Mysl vítězí“ – Mindset Training

Zásadní význam pro špičkový výkon sportovce má jeho mentální nastavení, které se tak stává faktorem rozhodujícím o jeho vítězství či prohře. Pro maximální využití přirozeného potenciálu je proto důležité, aby sportovec dokázal odolat tlakům a byl plně ponořen „ve své zóně“.


Společně dosáhneme více!

Kurzy i workshopy probíhají v malé skupince (max. do 10 osob), aby mohl být zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi.