O mně – Moje vize - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Koučování, nenásilná komunikace, facilitace
Pírko s textem

Profilové foto_1
„Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.“
Lao-c´

Projekt

Projekt prezentovaný pod logem představuje ucelený soubor vzájemně souvisejících služeb:


Samostatný modul „Vždy s klidem“ zaměřený na oblast facilitace a komunikace.

Cílem projektu je

… podpořit klienty při jejich poznávání sebe sama a uvědomění si své jedinečnosti; dochází tak k posílení jejich vnitřní stability, dokážou naplno využít své přirozené schopnosti, dosáhnout svých cílů, lépe čelit životním i profesním výzvám a zlepšit své vztahy s okolím;

… poskytnout klientům služby zacílené na jejich individuální potřeby v oblasti osobního rozvoje a komunikace v klíčových okamžicích jejich osobního i profesního života nebo na specifické potřeby týmu.


Vize

Projekt stojí na třech pilířích:

  1. Kouč je průvodcem klienta na jeho životní i profesní cestě a zároveň „zrcadlem“ napomáhajícím jeho osobnímu rozvoji.
  2. Facilitátor je průvodcem klienta na jeho cestě k dosažení vzájemného porozumění a shody s okolím.
  3. Klient je rovnocenným partnerem kouče a facilitátora a zároveň jedinečnou osobností s jedinečným životním příběhem.

Přeji si, aby projekt

… přispěl klientům k rozvoji a plnému využití jejich přirozených schopností a k dosažení jejich vzájemného porozumění s okolím,

… umožnil klientům pohled na jejich situaci s odstupem a z různých úhlů pohledu,

… podpořil klienty v jejich odhodlání a hledání řešení v různých životních a profesních situacích,

… pomohl klientům při rozhodování v klíčových okamžicích jejich životní a profesní cesty.


Hodnoty

Diskrétnost – Společná setkání probíhají v pozitivní, podporující atmosféře založené na vzájemné důvěře a otevřenosti, kdy obsah setkání je naprosto důvěrný.

Důvěra – Věřím ve schopnost klienta rozvinout své přirozené schopnosti a dovednosti a zároveň je pro mě důležitá důvěra klienta ve mě jako kouče a facilitátora.

Odpovědnost – Pro své klienty chci být věrohodným partnerem. Průběžně si prohlubuji a rozšiřuji své kompetence kouče a facilitátora.

Pokora – Každý klient má svůj jedinečný životní příběh, kterým může obohatit své okolí.

Respekt – Každého klienta vnímám jako jedinečnou osobnost a cítím hluboký respekt k jeho názorům.

Spolehlivost – Svým klientům vždy podávám relevantní informace o poskytovaných službách a přínosu těchto služeb pro řešení jejich situace.

Vnímavost – Kouč je pro mě průvodcem klienta na jeho životní cestě a zároveň i „zrcadlem“ odrážejícím jeho myšlenky a pocity. Jako facilitátor provázím klienta na jeho cestě k efektivní komunikaci s okolím. Základem mojí práce je aktivní (souvislostní) naslouchání s využitím principů nenásilné komunikace.