To zvládnu! - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Koučování, životní koučink
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

To zvládnu!

„Skutečná objevitelská cesta nespočívá v hledání nových krajů, ale ve vnímání světa novýma očima.“
Marcel Proust

Životní osudy jsou různé. Dostáváme se do různých situací, čelíme různým výzvám. Každý reagujeme jinak. Jedno však máme všichni společné: chceme ve svém životě obstát a všechno zvládnout.

Ilona byla vždy v práci úspěšná. Nyní po 5 letech strávených s dětmi doma se už docela těšila do práce. Vzhledem k manželovým pracovním závazkům žili několik let v zahraničí a nyní se vrátili zpět domů. Do svého původního zaměstnání se již nemohla vrátit, a tak se zajímala o nové pracovní příležitosti. Měla však obavy, jak svou práci zvládne a zda bude mít u nového zaměstnavatele po několikaleté pauze a se 2 malými dětmi vůbec šanci.

Jednoho dne potkala svou bývalou spolužačku a ta jí doporučila využít možnost individuálního koučinku. Sama měla s touto službou dobré zkušenosti, a tak dala Iloně kontakt na koučku, se kterou by mohla své obavy probrat. Ilona váhala, ale potom si řekla, proč to nezkusit.

Koučka na ní působila již na první pohled velmi příjemně a empaticky. Vysvětlila Iloně, v čem spočívá princip koučování a co je obsahem koučovacích sezení. Potom s ní probrala její situaci. Společně se zaměřily na definování toho, jaké má Ilona představy o svém pracovním uplatnění a jaké obavy jí trápí. Poté se věnovaly tomu, jaké vlastnosti a dovednosti Ilona využívala ve svém původním zaměstnání a které z nich považuje za základ svého úspěchu. Probraly, které z těchto vlastností a dovedností jí pomáhaly při péči o děti a rodinu v průběhu pobytu v zahraničí. Hodně času spolu s koučkou věnovaly období strávenému v zahraničí, co nového se tam o sobě Ilona dozvěděla, co jí nejvíce pomáhalo zvládat nové nároky a nové situace, kterým musela čelit. Na závěr se Ilona spolu s koučkou zaměřila na to, jak může tyto poznatky o sobě a dosavadní zkušenosti využít v novém zaměstnání.

Ilona byla moc ráda, že se s koučkou sešla. Uvědomila si, co ve svém životě již dokázala, čím jí období strávené s dětmi doma a zahraniční pobyt obohatily, a získala sebejistotu, že ve svém novém zaměstnání dokáže zvládat všechny povinnosti a nároky, které na ní budou kladené.

Každý z nás můžeme žít spokojený život, záleží jen na nás a na našem postoji k životu i k tomu, co nám život přináší.