Jak být dobrým lídrem - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Koučování, business koučink, osobní rozvoj
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Jak být dobrým lídrem

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“
Antoine de Saint-Exupéry

Někdy se říká, že jaký je vedoucí, takový je jeho tým. A je na tom hodně pravdy. Na osobnosti vedoucího a jeho postojích záleží, jak podřízení přistupují ke své práci, jak jsou motivováni i to, jaké jsou mezi nimi vztahy.

Když se Karel ráno probudil, uvědomil si, že ho zase čeká pravidelná porada s jeho týmem. Neměl z toho vůbec radost. V poslední době se mu zdálo, že podřízení považují porady za „nutné zlo“. Z pracovníků vyprchávalo nadšení, a přitom hlavním úkolem jeho týmu pro nejbližší období byla realizace velkého projektu.

Stále méně času mohl věnovat své rodině, a to mu vadilo. Děti rostly a on s nimi nemohl trávit tolik času, kolik by chtěl. V poslední době řešil pracovní záležitosti stále více i doma a svůj pracovní notebook vypínal až v nočních hodinách. Uvědomoval si neudržitelnost tohoto stavu a stále častěji se zamýšlel na tím, jak situaci změnit.

Nabídka na individuální koučink tak přišla jako „na zavolanou“. O této metodě osobního rozvoje již hodně slyšel, ale zatím s ní neměl osobní zkušenost. Této možnosti určitě využije!

Koučka byla sympatická a udělala na Karla dobrý dojem. Nejprve společně probrali, čeho by chtěl Karel dosáhnout a co jej v současné době nejvíce trápí. Podrobně se zabývali tím, jak probíhá Karlův typický pracovní den, jeho jednání s podřízenými i četnost a program porad. Karel byl velmi pracovitý a pečlivý, a také hodně zodpovědný, což se odráželo v jeho přístupu k práci i k podřízeným. V průběhu koučování si začal uvědomovat, v čem je jeho největší problém. Chtěl mít dobrý přehled o všem, co se v týmu dělo, a tak často dělal práci i za své podřízené. Těm to sice vyhovovalo, ale zároveň to snižovalo jejich samostatnost a motivaci k práci.

Karel měl před sebou velký úkol. Potřeboval se naučit delegovat úkoly na své podřízené a lépe je motivovat, aby plnili svěřené úkoly samostatně a nespoléhali na to, že vedoucí jejich práci dodělá nebo rovnou vyřeší případný problém za ně. Znamenalo to nově nastavit systém práce v týmu a změnit i četnost a program porad. Prvním krokem k tomu bylo, že si Karel potřeboval uvědomit své silné stránky, čeho již ve své profesi dosáhl a posílit své odhodlání ke změnám v týmu. S podporou koučky Karel pochopil, že pro vyřešení stávající situace je zásadní změna jeho přístupu k práci i k podřízeným. Škoda, že nemohl využít této možnosti již dříve!

Někdy stačí změnit úhel pohledu a již se před námi objeví nové perspektivy. Tento jednoduchý krok může být někdy hodně těžký. Ale stojí to za to!