Koučování sportovců, osobní rozvoj
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Taiji jako cesta osobního rozvoje

„Přemoci zlé návyky lze jedině dnes, nikoliv zítra.“
Konfucius

Bojová umění mě dlouho lákala. Zaujala mne především svým všestranným vlivem na osobní rozvoj. Jak moc jsem měla pravdu, mě již několik let potvrzuje moje osobní zkušenost s taiji.

Když jsem se před necelými osmi lety začala aktivně věnovat taiji rodinného stylu Chen, měla jsem o něm jen teoretické informace. Jak jsem postupně pronikala do tajů tohoto starého čínského umění, stále více jsem si uvědomovala, že to není jen sport, že je to životní styl, dokonce se dá říci „životní cesta“. Zároveň jsem na sobě pozorovala, jak mi taiji pomáhá nejen z hlediska posílení fyzické kondice, ale také v běžném životě.

Tzv. vnitřní bojová umění, mezi která patří i taiji, přispívají dle mého názoru i osobní zkušenosti k rozvoji osobnosti člověka: kromě fyzické kondice posilují i jeho silné stránky, umožňují mu rozvíjet svou psychickou odolnost, více se zaměřit na přítomný okamžik. Je to nikdy nekončící proces. Stále se rozvíjející fyzická dovednost je doprovázena rozvojem psychiky, a tak dochází k objevování stále nových informací o sobě samém, novým zkušenostem a novým podnětům k dalšímu rozvoji.

V přínosu taiji pro osobní rozvoj vidím určitou podobnost s některými nástroji osobního rozvoje. Osobně jsem podobné přínosy objevila i v koučinku, především v nástrojích tzv. Vnitřní hry (Inner Game). Schopnost zaměřit se na to, co se děje „tady a teď“, umět zvládat svoje emoce a pozitivně tak ovlivnit své chování – to je podle mých zkušeností tím hlavním přínosem.

Když jsem před pár lety utrpěla úraz zad (a to v domácnosti, nikoliv v tělocvičně, jak mě někteří lidé v mém okolí předpovídali), bylo to právě taiji a sebekoučink, co zásadním způsobem přispělo k mému rychlému uzdravení a návratu do běžného života i do tělocvičny.

Nejen ve sportu, ale i v běžném životě často překonáváme sami sebe a vítězíme tím sami nad sebou. I když se nám to někdy zdá být nemožné, všechna tato vítězství máme nadosah.