Klid - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Himalájský příběh č. 3 - Klid

Dosažení vnitřního klidu je jednou z hlavních oblastí zájmu východních filozofií. Vraťme se opět na chvíli do Himalájí za moudrostí tamních mudrců:

“Učitel svému žákovi stále opakoval, že musí nalézt klid.
„Uvolni se, ať se tvá mysl zklidní, ať si vydechne.“
„Ale proč?“ ptal se netrpělivý žák.
„Pro začátek to stačí.“

Každý den vyzýval učitel žáka, aby se zklidnil, odložil jakékoli rozrušení a vnitřně se uvolnil. Jednoho dne už toho měl žák dost a zeptal se:
„Ale proč to uvolnění považuješ za tak důležité?“

„Pojď se mnou,“ požádal ho učitel a zavedl ho k jezírku, vzal větvičku a začal čeřit vodu.
Pak žákovi položil otázku:
„Vidíš se teď ve vodě?“

„Jak bych se mohl vidět, když je voda zčeřená. To není možné,“ namítal žák, protože si myslel, že si z něj učitel tropí šprýmy.
„Stejně tak nespatříš své vnitřní já, dokud budeš rozrušen.““

Když ztišíme tok svých myšlenek, můžeme lehčeji pohlédnout do svého nitra a nalézt své skutečné já. To nám umožní být sami sebou a posílit tím svůj osobní rozvoj.