Co Vás čeká u kouče - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě
Pírko s textem
Japonská zahrada
„Musíš věřit sám sobě a svému snu, který chceš žít.“
John Winston Lennon

Co Vás čeká u kouče

Mnozí lidé se mě ptají, co člověku může přinést spolupráce s koučem a v čem je koučování odlišné od jiných metod osobního rozvoje. Mají obavu, zda se nejedná jen o další „módní“ záležitost.

Vám všem, kteří zvažujete spolupráci s koučem a zatím nemáte konkrétní představu, co od této spolupráce očekávat, jsou určeny následující řádky.

Základem spolupráce klienta s koučem je rovnocenný vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. V průběhu společných sezení kouč svým aktivním nasloucháním a cílenými dotazy umožňuje klientovi podívat se na jím řešený problém z více úhlů a s potřebným odstupem. Zároveň klienta motivuje k uvědomění si svých možností a schopností, ale i omezení a bariér, k převzetí odpovědnosti za svoje rozhodnutí a k realizaci konkrétních aktivit. Kouč nikdy neradí a nehodnotí. Je naslouchajícím průvodcem klienta, kterého podporuje v jeho dalších krocích. Koučování je vždy zaměřeno na budoucnost a na další rozvoj klienta.

Na začátku vzájemné spolupráce má klient určitou představu, čeho chce dosáhnout a mnohdy celou „horu“ pochybností.

S podporou kouče si klient stanovuje svůj cíl a uvědomuje si, zda se jedná skutečně o jeho cíl nebo je dosažení tohoto cíle dáno očekáváními a názory někoho jiného. Tím „nastartuje“ svou cestu ke změně.

Klient „mapuje“ svou současnou situaci a svůj postoj k ní. Postupně zjišťuje, co chce změnit a co naopak může být východiskem pro plánované změny. Objektivní pohled na realitu je „odrazovým můstkem“ pro hledání cest k dosažení stanoveného cíle.

Při hledání cest k dosažení cíle se klient zamýšlí nad svými možnostmi, ale i omezeními. Uvědomuje si, co již pro dosažení svého cíle udělal a co vše ještě může udělat. Neutrální postoj kouče mu umožňuje se uvolnit a přemýšlet. Být sám sebou se svými myšlenkami, nápady i pochybnostmi.

Poznání sebe sama a svého cíle, objevení cest k jeho dosažení i reálných možností vede u klienta k posílení důvěry v sebe sama a je základem pro stanovení konkrétních kroků a převzetí odpovědnosti za jejich realizaci.

Vědět, kam na své životní cestě směřuji, kde se právě nacházím a co potřebuji udělat, abych dosáhl svého cíle a žil spokojený a naplněný život, to je největším přínosem koučování.

A co k tomu dodávají sami klienti? Jako největší přínos setkání s koučem uvádějí:

Inspirovalo Vás to? Máte i Vy zájem? Vždy je ta správná chvíle začít …