Test: Je pro Vás koučování to pravé? - Ptacek-coach – Váš průvodce na životní cestě Kouč, koučování
Pírko s textem
Cesta krajinou
„Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.“
Konfucius


Test: Je pro Vás koučování to pravé?


1) Chcete se dále rozvíjet?
Ano Ne

2) Řešíte nějakou složitou situaci?
Ano Ne

3) Očekáváte, že Vám někdo poradí?
Ano Ne

4) Jste připraven/a na sobě pracovat?
Ano Ne

5) Chcete aktivně ovlivňovat svůj život?
Ano Ne

6) Jste rozhodnut/a si stanovit plán konkrétních kroků vedoucích ke změně?
Ano Ne

7) Dokážete plán, který jste si sám/sama stanovil/a, dodržovat?
Ano Ne

8) Chcete pravidelně věnovat svůj čas a finanční prostředky na schůzky s koučem?
Ano Ne

9) Víte, co můžete od koučování očekávat?
Ano Ne


Pokud jste odpověděl/a ANO u 7 – 8 odpovědí, koučování je pro Vás vhodné. Pokud máte zájem se mnou spolupracovat, prosím, kontaktujte mě.

Pokud jste odpověděl/a ANO u 5 – 6 odpovědí, využijte možnosti bezplatné ochutnávky koučování v délce 30 minut. V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte.

Pokud jste odpověděl/a ANO u 4 odpovědí a méně, koučování pro Vás není vhodné a nebylo by pro Vás přínosem.


Děkuji Vám za Váš čas.
© Mgr. Alena Ptáčková